logo
Loading

Ilmiy faoliyat

Ilmiy va innovatsion faoliyatni tartibga soluvchi asosiy huquqiy-me’yoriy hujjatlar

Ilmiy jurnallar

Konferensiya va seminarlar

Ilmiy tadbirlar

lmiy tadqiqotga oid e'lonlar

Ilmiy tadqiqotlarga oid hujjatlar to'plami

02.03.2024

Monografiya: "Cопоставительный анализ способов словообразования русского и узбекского языков в аспекте языковой детерминанты"

    SamDU Urgut filiali maktabgacha ta'lim va pedagogika kafedrasi professori Ismoil Babakulovning shu nomdagi monografiyasi nashr etildi.

    Ushbu monografiya rus va oʻzbek tillari soʻz yasalish tizimlarining oʻziga xos xususiyatlariga tipologik determinantlarning taʼsirini oʻrganishga bagʻishlangan. Taqqoslangan tillarning so'z yasalish tizimlarining ularning grammatik toifalari to'plamiga bog'liqligi aniqlanadi.
     Rus va oʻzbek tillarining morfologiyasi va soʻz yasalishi oʻrtasidagi bogʻliqlik aniqlandi. Rus va oʻzbek tillaridagi hosila soʻzlarning asosi boʻlakli nutq sistemalarining aksi sifatida oʻrganildi. Taqqoslangan tillarning so'z yasalish tizimlarining lingvistik determinantga zid bo'lgan bo'limlari tavsiflanadi. Tilshunoslik sohasidagi mutaxassislar uchun.

 

28.02.2024

Monografiya: "O‘rta Zarafshon havzasini rekreatsiya-turistik resurslari, ulardan foydalanishning geografik asoslari va istiqbollari"

    Samarqand davlat universiteti professori Subxon Abbasov, SamDU Urgut filiali direktori, geografiya fanlari doktori Quvondiq Yarashev hamda pedagogika va tillarni o'qitish fakulteti dekani, dotsent O'tkir Badalovning shu nomdagi monografiyasi nashr etildi.

    Monografiya O‘rta Zarafshon havzasini rekreatsiya-turistik resurslari, ulardan foydalanishning geografik asoslari va istiqbollariga bag‘ishlangan. Unda rekreatsiya geografiyasining nazariy va amaliy asoslari, O‘rta Zarafshon havzasining rekreatsiya resurslari va ulardan foydalanishning hozirgi holati, rekreatsiya resurslardan samarali foydalanishning geografik asoslari va istiqbollarinining ilmiy va amaliy ahamiyati batafsil yoritilgan. Shuningdek, monografiyada havzaning rekreatsiya va turistik resurslarini kartalashtirish masalalariga ham alohida e’tibor qaratilgan.
   Monografiyada mutaxassis geograflar, bakalavrlar, magistrantlar, doktorantlar, ekologlar, ilmiy tadqiqotchilar, rekreatsiya va turizm sohasi bilan shug‘ullanuvchi mutaxassislar foydalanish mumkin.

 

31.10.2023

SamDU Urgut filiali maktabgacha ta'lim va pedagogika kafedrasi professori Ismoil Babakulov va assistent Shaxnoza Baxriyevalarning “Русский язык” nomli  o’quv qo’llanmasi nashr etildi.

Mazkur o‘quv qo‘llanma ta’lim muassasalarining tabiatshunoslik yo‘nalishida tahsil olayotgan talabalar uchun mo‘ljallangan. Qo'llanmada chet tili maktablarini bitirgan talabalar uchun eng katta qiyinchiliklarni keltirib chiqaradigan stilistik, fonetik, leksik va grammatik materiallar mavjud. Grammatik materialni tanlash tildagi ayrim hodisalarning keng tarqalganligi va ularning mahsuldorligi bilan ham belgilanadi. Taklif etilayotgan qo'llanma talabalarga tilni tizim sifatida tushunishga, tilning fonetik, leksik, grammatik, stilistik naqshlarini tushunishga yordam beradigan bilimlarni umumlashtirish, talabalarni "Rus tilining amaliy kursi" kursini va boshqa tilshunoslik fanlarini o'rganishga tayyorlashga qaratilgan. .

O‘quv qo‘llanma fanni o‘rganishda o‘quv mavzulari va talabalarning mustaqil ishlarini tashkil etishning asosiy jihatlarini ochib beradi, shuningdek, o‘qituvchilar tomonidan ushbu fan bo‘yicha amaliy mashg‘ulotlarni rejalashtirishda qo‘shimcha material sifatida foydalanish mumkin.

So'nggi yangiliklar